ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกที่ให้บริการเสริมความงามย่านเมืองทอง หลังพบผู้เสียหายจากการศัลยกรรม แผลติดเชื้อ หน้าอกเน่า ย้ำคลินิกเวชกรรมสามารถเปิดห้องผ่าตัดเล็ก-ใหญ่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งสถานที่ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ย

ดูรายละเอียด


แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือร้องเรียน/ปรึกษาปัญหา การรับบ

ดูรายละเอียด

กรม สบส. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วม สสจ.สมุทรสาคร ตรวจ รพ.เอกชน ย่านกระทุ่มแบน ก

ดูรายละเอียด

การประชุมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดูรายละเอียด

กรม สบส.ส่ง จนท.ตรวจสอบ รพ.เอกชน หลังหนุ่มร้องเรียนแก้ไขหนังตาหย่อน แล้วเกิดพังผ

ดูรายละเอียด


สาระน่ารู้...

ความหมายของการร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 

                - ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 

                - ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

๒. ศูนย์ดำรงธรรม สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ให้ความหมายของคำว่า ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดังนี้

                - เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึงเรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

                - เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่นหรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมาย “คำร้องทุกข์” หมายถึง คำร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น หรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ ตามระเบียบนี้

สำรวจความคิดเห็น...