ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (20 เมษายน 2566) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.รับเรื่องร้องเรียนจาก นายปิยณัฐ สุกยัง เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนเพื่อความยุติธรรม และญาติผู้เสียชีวิต กรณี เด็กชาย

ดูรายละเอียด


จะร้องเรียนสถานพยาบาล...ต้องทำอย่างไร?

ดูรายละเอียด

กรม สบส. รับเรื่องร้องเรียน กรณี รพ.เอกชน ปลอมประวัติการรักษา

ดูรายละเอียด

กรม สบส.รับเรื่องร้องเรียนสาวอกเน่า หลังรับบริการกับคลินิกย่านห้วยขวาง ยันพร้อมใ

ดูรายละเอียด

กรม สบส. สนธิกำลัง บก.ปคบ. และ อย.บุกตรวจฟิลอก้า คลินิก พบยาและเครื่องสำอางไม่ขึ

ดูรายละเอียด


สาระน่ารู้...

ความหมายของการร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 

                - ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 

                - ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

๒. ศูนย์ดำรงธรรม สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ให้ความหมายของคำว่า ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดังนี้

                - เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึงเรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

                - เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่นหรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมาย “คำร้องทุกข์” หมายถึง คำร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น หรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ ตามระเบียบนี้

สำรวจความคิดเห็น...